ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ζητείται καθηγητής/τρια ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89 με παιδαγωγική επάρκεια και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας, για απασχόληση σε Ιδιωτικό Σχολείο.